POVZETEK 1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE OBČINSKEGA SVETA

23.12.2022

V sredo, 21. decembra 2022, je v kulturni dvorani Občine Škofljica potekala 1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Škofljica. Sejo je sklical prejšnji župan, Ivan Jordan, ki so se mu navzoči zahvalili za opravljeno delo v minulih treh mandatih. Sejo je skladno s Poslovnikom vodil najstarejši svetnik, Marjan Zorc. Na seji so bili po poročilu predsednice Občinske volilne komisije, Majde Kocmur in tričlanske mandatne komisije v sestavi Boris  Zupančič – predsednik, Bojan Božič in Robert Ilc, potrjeni štiriletni mandati (2022 – 2026) članicam in članom Občinskega sveta Občine Škofljica, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah, 20. 11. 2022. Članice in člani Občinskega sveta Občine Škofljica so:

 • Bojan Božič, roj. 10. 4. 1965, Srednjevaška ulica 49, Lavrica, 1291 Škofljica
 • Mojca Brkinjač, roj. 18. 9. 1964, Smrjene 105a, 1291 Škofljica
 • Rok Ferengja, roj. 19. 10. 1973, Gradišče XIII 14, 1291 Škofljica
 • Lucija Ana Vrščaj, roj. 29. 11. 1991, Smrjene 152N, 1291 Škofljica
 • Marjan Zorc, roj. 23. 12. 1954, Vrh nad Želimljami 16, 1291 Škofljica
 • Rok Treven, roj. 20. 8. 1997, Dolenjska cesta 445A, Škofljica, 1291 Škofljica
 • Barbara Štrekelj, roj. 4. 12. 1970, Kamnikarjeva ulica 15, Lavrica, 1291 Škofljica
 • Silvester Marinčič, roj. 23. 7. 1964, stanuje Glinek 12, 1291 Škofljica
 • Boris Zupančič, 8. 7. 1956, Rabska ulica 9, Škofljica, 1291 Škofljica
 • Nataša Levstek, roj. 30. 7. 1972, Šeparjeva pot 5A, Lavrica, 1291 Škofljica
 • Igor Zupančič, roj. 17. 11. 1973, Šmarska cesta 47, Škofljica, 1291 Škofljica
 • Nataša Jambrošić Kovač, roj. 16. 2. 1978, Smrjene 56B, 1291 Škofljica
 • Maja Novak, roj. 28. 3. 1980, Smrjene 11, 1291 Škofljica
 • Robert Ilc, roj. 3. 6. 1977, Smrjene 173, 1291 Škofljica

Prav tako je bilo na seji ugotovljeno, da je bil za župana Občine Škofljica za mandatno obdobje 2022 – 2026, na lokalnih volitvah 4. 12. 2022, v drugem krogu izvoljen Primož Cimerman, ki je na seji tudi slovesno prisegel. Svetniki so nato sprejeli sklep, da je s prevzemom funkcije župana Primožu Cimermanu prenehal mandat občinskega svetnika, zato bo stekel postopek za potrditev nadomestnega člana. Slovesno obljubo so podali in podpisali tudi vsi člani Občinskega sveta. Novoizvoljeni župan se je v nagovoru še enkrat zahvalil občanom za izrečeno zaupanje in poudaril, da si želi tvornega sodelovanja, predvsem pa transparentnosti in boljše komunikacije. Prav tako so svetniki v predstavitvi izrazili željo po sodelovanju v korist občine in njenih prebivalcev. Ob koncu je bilo izrečeno voščilo ob prihajajočem božiču in vse dobro v letu 2023.

 

Last modified: 23.12.2022

Comments are closed.

Skip to content