SKEDENJ PIJAVA GORICA – KULTURNI DOM

20.10.2022

PROJEKTI CLLD –EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

NAZIV PROJEKTA: SKEDENJ PIJAVA GORICA – KULTURNI DOM

NOSILEC PROJEKTA: Občina Škofljica

CILJI PROJEKTA:

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju.

OPIS PROJEKTA:

Skedenj je bil zgrajen v drugi polovici 19. stoletja in je eden najpomembnejših objektov kulturne dediščine na Pijavi Gorici. Ohranjenih ima več historično-arhitekturno pričevalnih členov. Grajen je iz kamna in opeke z lesenim prizidkom. Stropne konstrukcije so banjasti opečni oboki.  

Kulturni dom na Pijavi Gorici, ki je urejen v objektu obravnavanega skednja, omogoča izvedbo raznih prireditev,  delavnice za otroke, razne tečaje, glasbene prireditve, s katerimi se identificirajo krajani Pijave Gorice.

Občina Škofljica bo z obnovo ostrešja na objektu poskrbela za varovanje kulturne dediščine ter načrtno obnovo vaških jeder, ki omogoča razvoj kraja.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

V sklopu projekta bo prenovljeno celotno ostrešje skednja oz. kulturnega doma, s čimer se ohranja objekt kulturne dediščine, ki služi za družbeno in družabno življenje prebivalcev.

Odobreni znesek sofinanciranja s sredstvi EKSRP: 32.000,00 €

Stopnja sofinanciranja: 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Povezave:

– Spletna stran EVROPSKE KOMISIJE
– 
Spletna stran PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Last modified: 20.10.2022

Comments are closed.

Skip to content