PRIJAVA ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV OD 15. DO 18. SEPTEMBRA 2022

13.10.2022

Občina Škofljica, na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-22/2022-18 – DGZR z dne 23. 9. 2022, zbira vloge oškodovancev, ki so zaradi poplav med 15. in 18. septembrom 2022 utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi v občini Škofljica.

Škodo lahko oškodovanci prijavijo na predpisanem obrazcu št. 1, 3, 4, 5 (izpolnite samo tistega glede na vrsto škode). Izpolnjene in podpisane obrazce s strani oškodovanca je potrebno oddati najkasneje do petka, 21. 10. 2022, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si. Po prejemu vloge bo občinska komisija podatke do roka posredovala državnim institucijam.

Škoda se ocenjuje na naslednjih stvareh:

Pri vlogah na obrazcih 3, 4 in 5 je potrebno priložiti sliko poškodovanega objekta. 
Prosimo, da pri oceni škode upoštevate vrednosti, ki so navedene v šifrantu B in C.

SKLEP in UREDBA:

 

Last modified: 13.10.2022

Comments are closed.

Skip to content