DELA V VAŠKI SKUPNOSTI REBER IN DOLE

13.10.2022

V zadnjem času je bilo kar nekaj besed v lokalnih in spletnih medijih namenjenih vasi Reber in Dole. Pozdravljamo opažanje vaščanov in veseli nas, da si vaščani omenjenih vasi želijo izboljšati kvaliteto bivanja. Temu strmi tudi občina, katera se je odzvala in pristopila k reševanju pobud, ter jih kolikor je v naši moči tudi realizirala.

V začasnem zbirnem centru Reber smo zagotovili dodaten nadzor ter dodali dodatno pomoč sodelavca zaposlenega preko javnih del. V sled tega ocenjujemo, da se v zadnjem obdobju stanje izboljšuje. Ravno tako se izboljšuje vzdrževanje reda na eko-otokih.

Kot smo brali v avgustovskem Glasniku, smo naleteli kar na nekaj pobud in pritožb, katera niso v pristojnosti občine, temveč kličejo po različnih inšpekcijskih službah, naj si bo okoljske, kmetijske, ter gradbene inšpekcije. V sklopu skupne občinske uprave 5G deluje medobčinski inšpektorat, kateri ima vsako sredo v prostorih Občine Škofljice od 9. do 11. ure uradne ure in kateri lahko konkretne primere preda v reševanje pristojnim inšpekcijskim službam.

Uspešno je bila urejena cesta JP 904116 v vasi Dole, za kar so se vaščani že zahvalili.

Intenzivno se ureja potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije, ureditev ceste, javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture. Te dni smo po vrsti usklajevanj uspeli pridobiti tudi soglasje (služnost) Direkcije RS za avtoceste (DARS).

Je pa tudi par kompleksnejših zadev, ki jih ni moč razrešiti v kratkem času.

A zagotovo so v planu, da se tudi to uredi.

Last modified: 14.10.2022

Comments are closed.

Skip to content