PODPIS STATUTA IN KONVENCIJE EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA TERITORIALNO SODELOVANJE: »POTI PRIHODNOSTI LJUBLJANA – NOVO MESTO – KARLOVEC – ZAGREB«

04.10.2022

V ponedeljek, 3.10.2022 so v prostorih Razvojnega centra Novo mesto člani Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS): »Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb« podpisali ustanovitvene akte – statut in konvencijo. Na slovenski strani so podpisnice občine Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Metlika in Mestna občina Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., ter Slovenske železnice, d. o. o., na hrvaški strani pa Karlovška županija in HŽ infrastruktura, d.o.o. 

Cilj združenja je spodbuditi revitalizacijo, modernizacijo ter razvoj čezmejne in regionalne javne železniške infrastrukture z namenom pospeševanja mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva ter tako čezmejno povezati območje, zagotoviti napredek, trajnostni razvoj in teritorialno kohezijo.

Leta 2018 so župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in župan Karlovške županije so ob prisotnosti takratnega ministra za infrastrukturo podpisali Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb, na podlagi katerega se podpisniki zavzemajo za doseganje ciljev: modernizacija železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov. Sodelujoči so si bili enotni, da bodo cilji, za katere so se zavzeli, v dogovoru lahko doseženi le, če se vključijo še ostali deležniki in se ustanovi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Podpis ustanovitvenih aktov tako pomeni nov mejnik, s katerim bodo cilji lažje, hitreje in bolj učinkovito doseženi.

Pobudnika omenjenega projekta sta župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in župan Občine Škofljica Ivan Jordan.

foto: Boštjan Pucelj

Last modified: 05.10.2022

Comments are closed.

Skip to content