POZIV ZA PREDLOGE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA LOKALNE VOLITVE 2022

06.09.2022

20. novembra 2022 bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. 

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 15. septembra 2022 (zaradi kratkega zakonskega roka bomo predloge zbirali tudi po tem datumu, do zapolnitve vseh mest). Predloge posredujte na naslov: Občina Škofljica, Občinska volilna komisija, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali jih predložite v sprejemni pisarni oz. skeniran original na e-naslov: obcina@obcina.skofljica.si 
Obvezno jim priložite zahtevane izjave. Obrazci za predloge in izjave so priloženi.

Last modified: 12.09.2022

Comments are closed.

Skip to content