ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV – SUŠA 2022

05.09.2022

Na podlagi Sklepa, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12.8.2022, Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, Občina Škofljica obvešča, da je pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Oškodovanci morajo na naslov Občine Škofljica, Šmarska cest 3, 1291 Škofljica ali na elektronski naslov:  obcina@obcina.skofljica.si  najpozneje do petka, 23. septembra 2022, posredovati podpisan obrazec 2.

Obrazec št.2 mora vsebovati:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2 pri nosilcu pripišite prosim tudi vašo telefonsko številko.

Last modified: 18.09.2022

Comments are closed.

Skip to content