VODOVOD GORENJE BLATO (ZASELKA PODBLATO IN DRAGEL) – 2. FAZA

12.08.2022

Na osnovi težko pričakovanega pravnomočnega gradbenega dovoljenja, je izvajalec del Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje, opravil delno zakoličbo trase novega vodovoda v naselju Gorenje Blato (zaselka Podblato in Dragel) – 2. faza. V nadaljevanju sledijo druga pripravljalna dela (ureditev gradbišča, deponij, sprememba signalizacije…) ter sama gradnja.

V času izvajanja del, predvidoma od 16.08.2022 dalje, bodo vzpostavljene začasne popolne zapore na cesti Gorenje Blato – Pijava Gorica ter na cestah v zaselku Dragel in Podblato. Zaradi obsežnih in zahtevnih gradbenih del, bosta promet in gibanje na območju del ovirana, za kar se vsem uporabnikom vnaprej opravičujemo in prosimo za razumevanje. Sočasno vas tudi prosimo, da se v času izvajanja del zaradi lastne varnosti, po nepotrebnem ne zadržujete na območju gradbišča.

 

Last modified: 12.08.2022

Comments are closed.

Skip to content