ČEBELE PRINAŠALKE ŽIVLJENJA

20.05.2022

20. maja praznujemo SVETOVNI DAN ČEBEL.

Dan, ki ga je v svet ponesla prav Slovenija, je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se današnji dan razglasi za svetovni dan čebel.
Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice OZN konec leta 2017, soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za svetovni dan čebel.
 
20. maj je tudi simboličnega pomena, saj je na današnji dan svoj rojstni dan praznoval Anton Janša, ključni mož na področju čebelarskega znanja in inovacij. Postavil je temelje sodobnega čebelarstva in v tedanjem času povzročil pravo čebelarsko revolucijo.
 
Kako pomembno funkcijo nosijo čebele potrjuje podatek, da so slednje z opraševanjem, odgovorne za kar 𝐯𝐬𝐚𝐤𝐨 𝐭𝐫𝐞𝐭𝐣𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐝𝐞𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐳̌𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐡𝐫𝐚𝐧𝐞. S svojim delom nam ne nudijo zgolj doprinosa v prehrani, pač pa ključno vplivajo na ohranjanje okolja, biotsko raznovrstnost in celoten ekosistem.
 
Albert Einstein pa je nekoč dejal, da bi pomrtje čebel pomenilo, da čez štiri leta ne bi bilo niti rastlin, niti živali, niti ljudi!
 
Pojavlja se vse več negativnih vpliv na zdravje čebel. Zaradi uporabe umetnih gnojil, škodljivih pesticidov in fitofarmacevtskih sredstev, so te vedno bolj ogrožene. Poleg gnojil, so travniki danes zaradi zgodnjih košenj opustošeni cvetja in hrane za čebele, prav tako primanjkuje gnezdilnih mest.
 
KAKO LAHKO KOT POSAMEZNIKI DOPRINESEMO ZDRAVJU ČEBEL:

  • sejanje in sajenje medovitih rastlin,
  • kasnejša košnja trave,
  • postavljanje hotelov za čebele in čmrlje
 
Nekaj zanimivosti o čebelah in Sloveniji:
 
Slovenija je prva država v EU, ki je čebelo zakonsko zaščitila.

Narod čebelarstva. Imamo preko 11. tisoč čebelarjev, 15.000 čebelnjakov, in več kot 210.000 čebeljih družin.

S petimi čebelarji na 1000 prebivalcev, smo v vrhu držav članic EU.

Povprečen Slovenec zaužije 1 kilogram medu na leto.

(Vir: Gov.si)

Last modified: 20.05.2022

Comments are closed.

Skip to content