PARK SMRJENE- Podatki o projektu in investiciji

25.04.2022

Vodilo za investicijo gradnje parka je bilo pomanjkanje zunanjih športnih površin v naselju Smrjene. Na projektu smo začeli aktivno delati že leta 2010 in naleteli na nemalo ovir. Tedanji prostorski akti nam niso omogočali zelenih površin za šport. Obenem je bilo zaradi vse večje poseljenosti in bližine hiš, nemogoče najti zemljišče za tovrstno dejavnost. Ko je to uspelo, so sledila daljša in težka poganja z lastnikom izbranega zemljišča. Po uspešnih pogovorih je županu Ivanu Jordanu od CGP-ja, uspelo odkupiti 1200m² zemljišča v središču vasi. To je predstavljalo prvi korak do uresničitve zastavljenega cilja. A sledile so nove, pravne ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Po prizadevanjih so se stvari le odvile v pravo smer in gradnja je stekla.

Znesek nakupa zemljišča je bil 134.500€. Izgradnja parka je stala 96.300€. Od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo na razpisu uspeli pridobiti še 22.000€.

Park obsega 1400 m2 površine in je razdeljen na tri sklope.
I) ‘𝐏𝐮𝐦𝐩𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤’ poligon omogoča gibanje in vragolije na kolesu, skiroju, rolkah in rolarjih.
II) 𝐊𝐨𝐬̌𝐚𝐫𝐤𝐚𝐫𝐬𝐤𝐨 𝐢𝐠𝐫𝐢𝐬̌𝐜̌𝐞 𝟑𝐱𝟑 je namenjeno košarkarski igri. Obdano je z visoko mrežo, ki preprečuje uhajanje žog.

III) za najmlajše se na tartanski podlagi nahaja 𝐢𝐠𝐫𝐢𝐬̌𝐜̌𝐞 s hišico in toboganom, plezalno-telovadnim orodjem ter dvojnim in enojnim gugalnikom.

V sklopu celotne ureditve območja se je pokablila obstoječa prostozračna električna napeljava, prestavila se je javna razsvetljava.

Pred parkom se nahajajo 4 PM (eno je namenjeno invalidom). Ob vstopu smo v znak slovenstva, prijateljstva in povezovanja, posadili lipo.

Želimo, da vam park Smrjene prinese veliko veselja, radosti in lepih spominov otrokom, staršem in starim staršem. Ne uničujte igral, skrbite za parkovne površine in spoštujte pravila ter opozorila za vašo varnost.

Najlepše se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Še naprej si bomo prizadevali, da upravičimo vaša pričakovanja. Pred nami so že novi projekti in investicije, ki bodo naši občini prinesla in izboljšala kvaliteto bivanja.

Investicije bomo izvajati po prioritetnih programih ter razporejali sredstva po vseh krajih in naseljih za različna področja. Hvala za strpnost, podporo in zaupanje.

Župan Občine Škofljica Ivan Jordan

Last modified: 25.04.2022

Comments are closed.

Skip to content