BREZPLAČNA E-OSKRBA NA DALJAVO

05.04.2022

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

𝐊𝐀𝐉 𝐉𝐄 𝐄-𝐎𝐒𝐊𝐑𝐁𝐀?

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.

Veliko starejših, invalidov in kroničnih bolnikov živi ali preživi dosti časa samih na svojih domovih. Če, na primer, padejo ali se počutijo zelo slabo ali jih zadane možganska kap, ne zmorejo do svojega telefona ali do soseda, da bi poklicali na pomoč. Podatki kažejo, da starejši po padcu na domu na pomoč v povprečju čakajo več kot 18 ur, pri tem pa v Sloveniji zaradi posledic padca letno umre okoli 600 ljudi. V tovrstnih primerih storitev E-oskrbe predstavlja pomembno pomoč.

𝐊𝐀𝐊𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐔𝐉𝐄?

Uporabnik ima na svojem domu nameščen varovalni telefon z zvočnikom, mikrofonom in velikim SOS gumbom. S pritiskom nanj se na enostaven način takoj poveže z asistenčnim centrom, ki je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Če uporabnik do varovalnega telefona ne more (na primer zaradi padca) oziroma ni v njegovi bližini, lahko klic sproži s pritiskom na SOS gumb na zapestnici. Uporabnik lahko sproži klic na pomoč tudi s posebnim obeskom s SOS gumbom, ki v primeru padca tudi samodejno sproži klic v asistenčni center. V  asistenčnem centru strokovno osebje organizira ustrezno pomoč; če je potrebno, na dom uporabnika tudi napoti reševalce.

Torej, klic na pomoč se izvede s preprostim pritiskom na gumb:

• 𝐯𝐚𝐫𝐨𝐯𝐚𝐥𝐧𝐞𝐠𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐚 nameščenega v njegovem domu ALI
• na 𝐳𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐜𝐢, ki jo ima pri sebi ALI
• na 𝐨𝐛𝐞𝐬𝐤𝐮 (ki ima detektor gibanja, kateri tudi samodejno zazna padec in ob tem avtomatsko sproži klic v asistenčni center).
 
Vsi navedeni pripomočki so 𝐛𝐫𝐞𝐳𝐩𝐥𝐚𝐜̌𝐧𝐢, prav tako tudi namestitev na domu.
Posega v prostor 𝐍𝐈.
 

𝐊𝐃𝐎 𝐉𝐄 𝐔𝐏𝐑𝐀𝐕𝐈𝐂̌𝐄𝐍 𝐃𝐎 𝐁𝐑𝐄𝐙𝐏𝐋𝐀𝐂̌𝐍𝐄 𝐄-𝐎𝐒𝐊𝐑𝐁𝐄?

Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:

  • so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;
  • zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo;
  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost;
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;
  • so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju. 

𝐉𝐄 𝐏𝐎𝐌𝐄𝐌𝐁𝐍𝐎, 𝐏𝐑𝐈 𝐊𝐀𝐓𝐄𝐑𝐄𝐌 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐄𝐑𝐉𝐔 𝐈𝐌𝐀 𝐔𝐏𝐎𝐑𝐀𝐁𝐍𝐈𝐊 𝐍𝐀𝐑𝐎𝐂̌𝐄𝐍𝐄 𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐒𝐊𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐓𝐕𝐄?

Ne. E-oskrba je popolnoma neodvisna od tega, pri katerem operaterju ima sicer uporabnik komunikacijske storitve.

𝐊𝐉𝐄 𝐒𝐄 𝐋𝐀𝐇𝐊𝐎 𝐄-𝐎𝐒𝐊𝐑𝐁𝐎 𝐍𝐀𝐑𝐎𝐂̌𝐈 𝐚𝐥𝐢 𝐏𝐑𝐈𝐃𝐎𝐁𝐈 𝐕𝐄𝐂̌ 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐉?

• brezplačna številka 080 12 13
• e-naslov: eoskrba@telekom.si
• na spletni strani Telekom- E-oskrba
• Zveza društev upokojencev Slovenije

 

Last modified: 05.04.2022

Comments are closed.

Skip to content