POJAVNOST RJAVEGA MEDVEDA

31.03.2022

Spoštovani,

na širšem območju občine Škofljica, zlasti pa na področju Gradišča, Smrjen, Drenika, Vina, G. Blata in Hude Police, je izrazitejša pojavnost rjavega medveda. Močnejša pojavnost medveda v omenjenih vaseh je posledica bistveno večje številčnosti medvedov zaradi občutno zmanjšanega oziroma celo ustavljenega odvzema iz narave – odstrela, na kar so upravljavci lovišč, v tem primeru lovska družina Škofljica, večkrat opozarjali, a na to nimajo vpliva.

Večja številčnost medvedov pomeni tudi pogostejše približevanje vasem ter zadrževanje v njihovih okolicah, več konfliktnih situacij in povzročanja škod. Prav zato moramo sprejeti drugačno sobivanje z medvedom kot smo jo bili navajeni do sedaj in zlasti drugačno kot je v urbanih naseljih, kjer medved ne povzroča težav in stisk prebivalcev.

Prebivalci in tudi obiskovalci naselij, kjer je v zadnjem času povečana pojavnost medvedov, se morajo tako dosledno držati nekaj osnovnih navodil:

 • odlaganje hrane v zabojnike za smeti naj bo tik pred odvozom in to izključno v dobro zaprtih neprodušnih vrečkah,
 • vsako odlaganje hrane ali živalskih ostankov v naravo je nedopustno,
 • posebna previdnost velja pri sprehajanju psov. Le ti naj bodo obvezno na vrvici.
 • Odsvetujemo jutranje in večerne sprehode v okolici gozdov oziroma neposeljenih jas ter travnikov in sprehode v gozd,
 • ob dnevnih sprehodih v gozdu je potrebno biti primerno glasen in opozoriti na svojo prisotnost (radio, glasnejši pogovor, občasno oglašanje, …),
 • ustrezno ograjevanje čebelnjakov (električni pastir, visoka ograja), s čimer preprečimo škodo in približevanje medveda.

Vaščane naprošamo, da nam vsako konfliktno opažanje medveda takoj sporočijo na email: info@ldskofljica.si ali GSM 041 659 629. Tako bomo lažje spremljali konfliktno pojavnost rjavega medveda v naseljih in se pripravili na primerno ukrepanje za zagotavljanje varnosti vaščanov.

Konfliktna opažanja so predvsem:

 • pojavljanje medveda v neposredni bližini ali celo v naselju,
 • povzročanje škode (prevračanje zabojnikov za smeti, lomljenje ograj, …),
 • izveden napad ali poskus napada medveda,
 • povzročena poškodba na ljudeh ali živalih.

V primeru srečanja z medvedom poskušajmo ostati mirni in zbrani, brezglava in celo panična reakcija nam ne bo koristila ter bo medveda še dodatno razdražila in povečala možnost za napad na nas. Ob srečanju z medvedom zato:

 • ostanimo mirni in zbrani,
 • ne krilimo z rokami, kričimo in se ne poženemo takoj v tek, zlasti ne, če je medved blizu nas,
 • poskušajmo se čimbolj mirno odmakniti v smeri stran od medveda,
 • najprej se odmikajmo s hitrejšo, vendar mirno hojo in šele po zadostni oddaljenosti morda s tekom,
 • preverimo, ali so v bližini mladiči in ob odmikanju vedno izberemo smer stran od njih.

Vsem želimo prijetne pomladne dneve s čim manj medvedjih težav.

Starešina  Lovske družine Škofljica 

Mitja Spindler

 

 

 

 

 

 

Last modified: 31.03.2022

Comments are closed.

Skip to content