PIJAVA GORICA – KMALU PRIČETEK II. FAZE GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

28.03.2022

Obveščamo vas, da je Občina Škofljica skupaj z JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. izvedla javni razpis za izvedbo novogradnje sanitarne in meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda na območju Pijave Gorice – 2. faza, na katerem je bil izbran izvajalec Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje. V nadaljevanju bo z izbranim izvajalcem sklenjena gradbena pogodba. Dela se bodo izvajala na Zagoriški ulici in Cesti na Drenik.

Najprej se bodo izvajala pripravljalna dela, ki obsegajo zakoličbo obstoječih in predvidenih komunalnih vodov, ureditev deponij ter dovoz potrebnega materiala. Sama gradnja se bo predvidoma začela v mesecu aprilu 2022. Pred pričetkom gradnje bo izvajalec stanovalce posamezne ulice s pisnimi obvestili, ki jih bo dostavil v poštne nabiralnike, seznanil s potrebnimi informacijami glede gradnje.

V času izvajanja del bo vzpostavljena začasna popolna ali delna zapora tangiranih cest, zato vse krajane naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila izvajalca. Ker gre za izvedbo obsežnih in zahtevnih gradbenih del, bo na dotičnih odsekih dostop in promet nekoliko oviran, za kar se vsem uporabnikom že vnaprej opravičujemo in prosimo za razumevanje.

O nadaljnjem izvajanju del v naselju Pijava Gorica, vas bomo sproti in pravočasno obveščali.

Občinska uprava, marec 2022

Last modified: 28.03.2022

Comments are closed.

Skip to content