OBVESTILO O OBSEGU ČASOPISNEGA PROSTORA V OBČINSKEM GLASILU GLASNIK V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR

23.03.2022

Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/22) razpisal redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Za dan glasovanja je določena nedelja, 24. 4. 2022.

V skladu z 18, 21. in 22. členom Odloka o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 57/09, 36/13, 10/15, 35/20 in 74/21), ki govori o velikosti namenjenega časopisnega prostora, se za predstavitev programov političnih strank in kandidatov oziroma list kandidatov, ki jih le-te kandidirajo za poslance v Državni zbor, omogoči političnim strankam oziroma listam kandidatov polovico strani A4 formata. Oglas je brezplačen, razen če je organizator politična stranka in kandidati političnih strank, katerih oglas je plačljiv.

Organizatorji volilne kampanje morajo oddati oglasni material v predpisani obliki. Uredniški odbor si pridržuje pravico, da v primeru, ko bi prijavljeni oglasi skupno presegli omejen obseg, določenim prijaviteljem ustrezno zmanjša obseg oglaševanja.

Vsem organizatorjem volilne kampanje bo zagotovljeno enakopravno oglaševanje, 20% oglaševalskega prostora bo namenjeno za dodatne plačljive oglase, ki niso vezani na predpisan obseg – polovica strani A4 formata.

V primeru večjega števila tovrstnih oglasov, se bo upošteval vrstni red prispelih oglasnih sporočil, na naslov uredništva Glasnika.

Vse objave naročniki – politične stranke oz. organizatorji volilne kampanje plačajo po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani www.skofljica.si. Na oglas se na vidno mesto napiše naročnika in plačnika oz. ime in naslov pravne osebe, ki naroča in ki plača oglas.

Naročniki volilnih prispevkov oblikovano gradivo v PDF obliki oddajo po e-pošti na naslov: oglasevanje.glasnik@gmail.com.

Rok za oddajo gradiva je SREDA, 30. marec 2022 do 12. ure.

Last modified: 23.03.2022

Comments are closed.

Skip to content