PREDAJA PRIZNANJA CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE SLOVENIJE G. JURETU ŽGAJNARJU

04.03.2022

Na dan Civilne zaščite, ki smo ga praznovali 1. marca je župan Ivan Jordan predal bronast znak Juretu Žgajnarju, direktorju podjetja Križman d.o.o.. Jure je član štaba CZ Občine Škofljica že od leta 2014 in je zadolžen za tehnično reševanje na območju občine. Odigral je ključno vlogo pri odpravi posledic žledoloma v letu 2014. Sodeloval je tudi pri drugih večjih in manjših naravnih nesrečah, pri poplavah, zemeljskih plazovih, vetrolomih. Ne glede na uro dneva, je vedno pripravljen s svojo mehanizacijo priskočiti na pomoč, tudi gasilcem pri njihovem delu.

Priznanja vsako leto podeli Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer na podlagi prejetih predlogov pod predpisanimi kriteriji podelijo priznanja. Da imajo podeljena priznanja težo je bilo v izpostavi Ljubljana, komor spada tudi Občina Škofljica podeljeno: 1 plaketa, 2 zlata znaka, 8 srebrnih, ter 12 bronastih znakov.

Naš sokrajan g. Jure Žgajnar si je podeljeno priznanje več kot zaslužil, ker verjamemo, da bo vedno pripravljen priskočiti na pomoč.

Iskrene čestitke ob prejemu bronastega znaka Civilne zaščite Republike Slovenije!

Last modified: 04.03.2022

Comments are closed.

Skip to content