marec, 2022 Archive

Lokalni utrip

POJAVNOST RJAVEGA MEDVEDA

Spoštovani, na širšem območju občine Škofljica, zlasti pa na področju Gradišča, Smrjen, Drenika, Vina, G. Blata in Hude Police, je...

31.03.2022

Read More

Iz občinske hiše

ASFALTIRANA STARA ‘KOČEVKA’

Zaključujemo vsa predvidena dela, ki smo si jih zadali na stari Kočevki. Na območju brezovega drevoreda v dolžini 600 m, je bil tokrat...

31.03.2022

Read More

Iz občinske hiše

ODPOVED IN PRESTAVITEV TERMINA ČISTILNE AKCIJE

Spoštovane občanke in spoštovani občani! Zaradi napovedi slabega vremena je čistilna akcija, predvidena za soboto 2. aprila 2022...

29.03.2022

Read More

Iz občinske hiše

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA ARHITEKTURO

V prejšnjem tednu so nas na Občini Škofljica obiskali študentje iz fakultete za arhitekturo. V sklopu svojega študijskega programa, so...

29.03.2022

Read More

Iz občinske hiše

PIJAVA GORICA – KMALU PRIČETEK II. FAZE GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Obveščamo vas, da je Občina Škofljica skupaj z JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. izvedla javni razpis za izvedbo novogradnje...

28.03.2022

Read More

Iz občinske hiše

OPRAVLJEN PRVI PREVOZ ‘PROSTOFER’

V sredo, 23. 03. 2022, je  bil v okviru projekta Prostofer opravljen prvi brezplačni prevoz iz Želimelj v Zdravstveni dom Škofljica. ...

28.03.2022

Read More

Iz občinske hiše

OBVESTILO O OBSEGU ČASOPISNEGA PROSTORA V OBČINSKEM GLASILU GLASNIK V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR

Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/22)...

23.03.2022

Read More

Lokalni utrip

SPLETNI VPRAŠALNIK- POTOVALNE NAVADE PREBIVALCEV LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izvaja anketo, namenjeno obravnavi in analizi sprememb potovalnih navad...

23.03.2022

Read More

Iz občinske hiše

VABILO ZA DELO V VOLILNIH ODBORIH

Spoštovani občanke in občani, iz Okrajne volilne komisije Ljubljana Vič-Rudnik 1 so nam sporočili, da za prihajajoče volitve v...

23.03.2022

Read More

Iz občinske hiše

OBNOVA BREZOVEGA DREVOREDA NA STARI KOČEVSKI CESTI

Kot je bilo že napovedano v januarskem Glasniku bomo v letošnjem letu na pobudo župana: Ivana Jordana, MBA, Slovaška, obnovili brezov...

17.03.2022

Read More

Skip to content