JAVNI POZIV EKO SKLADA ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV

05.01.2022

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 1.  vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 2. vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 3. vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 4. zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 5. gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 6. nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 7. nakup okolju prijaznih vozil,
 8. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 9. nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 10. učinkovita raba vodnih virov,
 11. oskrba s pitno vodo.

Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca oziroma dobavitelja in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke. 

Vse dodatne informacije najdete TUKAJ.

Last modified: 05.01.2022

Comments are closed.

Skip to content