RAZPIS ZA NALOŽBE V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI

14.12.2021

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo razpis za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. 

Podpora je namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalna samooskrba, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje.

Upravičenci so lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge. Naložba se mora izvajati v naseljih z manj kot pet tisoč prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Rok za prijavo: 17. december 2021

Dodatne informacije in prijavo na razpis lahko najdete TUKAJ .

Last modified: 14.12.2021

Comments are closed.

Skip to content