DOPOLNJENO OBVESTILO O SPREMEMBI CESTNE SIGNALIZACIJE V NASELJU GLINEK – KLANEC

12.11.2021

Na podlagi prejete pobude sveta staršev, številnih občanov, mnenja Sveta za preventivo, vzgojo in varnost Občine Škofljica (OSPV), ter izdelanem strokovnem mnenju glede prometne varnosti, je občinska uprava sprejela začasen sklep o spremembi cestne signalizacije. Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti in varnejše šolske poti velja začasna omejitev uporabe dela občinske ceste »Klanec-Gumnišče-Pijava Gorica« z oznako »LC404021«. Na omenjenem odseku občinske ceste se v smeri proti naselju Klanec, omeji promet od ponedeljka do petka v času od 6.00 do 9.00 ure.

Navedena prepoved ne velja za vozila na intervencijski vožnji, za vozila LPP, šolski BUS in kombi, komunalna vozila, kolesarje ter vozila z dovolilnico.

Sprememba cestne signalizacije se začne izvajati 16.11.2021 in velja do preklica oz. do konca šolskega leta 2021/2022.

Do izdaje dovolilnic bodo na podlagi vloge, upravičeni:

a) nosilci stanovanjske enote v naselju Glinek, le tem so bile dovolilnice pred časom že izdane in bodo v veljavi, do izdaje novih.

b) en od staršev oz. skrbnik, ki bo v avtomobilu prevažal učenca prve triade matične osnovne šole na Škofljici, stanujočega iz naselij Vrh nad Želimljami, Gradišče, Smrjene, Želimlje, Pijava Gorica in Glinek.

c) en od staršev oz. skrbnik, ki bo v avtomobilu prevažal učenca matične osnovne šole na Škofljici, stanujočega iz naselja Gumnišče.

Seznam upravičencev bo izdala osnovna šola Škofljica in bo začasno, do konca meseca novembra 2021 imel status dovolilnice. V vmesnem času pa bodo starši upravičencev pozvani, da na občino podajo vlogo za izdajo dovolilnice.

Opomba: na internetni strani občine bo objavljen tudi obrazec-vloga, z željo, da se vloge podajo v elektronski obliki

Ob tem vse voznike na regionalni cesti Kočevje-Ljubljana, ki je državna in ne lokalna cesta, naprošamo za strpnost v prometu, še zlasti v območju osnovne šole in vrtca, ter upoštevanje cestno-prometnih predpisov in cestne signalizacije.  

VLOGA ZA DOVOLILNICO GLINEK 2021

Uprava Občine Škofljica, November 2021

Last modified: 18.11.2021

Comments are closed.

Skip to content