JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA OPPN

03.09.2021

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib

Občina Škofljica naznanja javno razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib (v nadaljnjem besedilu: OPPN). OPPN se v zbirki prostorskih aktov vodi pod identifikacijsko št. 1542.

OPPN bo javno razgrnjen od 6. 9. 2021 do 5. 10. 2021 v prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Ogled bo možen v času uradnih ur občinske uprave. Gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Škofljica: https://www.skofljica.si/prostorski-akti/

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 22. 9.ob 17. uri v prostorih Kulturne dvorane na Občini Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Javna obravnava bo potekala skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. V primeru, da je zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom ne bi bilo mogoče izvesti, bo prestavljena ali izvedena na drug način, skladen z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani Občine.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Avtorizirane pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na naslov Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica  z oznako “Javna razgrnitev OPPN Pijavski hrib« ali po elektronski pošti na naslov obcina@obcina.skofljica.si. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Last modified: 03.09.2021

Comments are closed.

Skip to content