SREČANJE ŽUPANOV SOU 5G Z EVROPSKIM POSLANCEM G. BOGOVIČEM IN DRŽAVNO SEKRETARKO SVRK GO. KIRBIŠ ROJS

22.03.2021

Srečanje županov SOU 5G z evropskim poslancem Francem Bogovičem in državno sekretarko SVRK mag. Moniko Kirbiš Rojs

V petek, 19. marca 2021, so se župani občin Skupne občinske uprave 5G, Škofljica Ivan Jordan, Grosuplje dr. Peter Verlič, Ivančna Gorica Dušan Strnad, Ig Janez Cimperman in Dobrepolje Igor Ahačevčič ter Jasmina Selan iz Skupne občinske uprave 5G v dvorani Družbenega doma Grosuplje srečali z evropskim poslancem Francem Bogovičem in državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Moniko Kirbiš Rojs.

Župani občin Skupne občinske uprave 5G poleg osnovnih nalog, ki so ji dodeljene, vedno večji potencial v sodelovanju vidijo tudi v različnih razvojnih projektih, njihovo zanimanje je posebej veliko za področje razvoja komunalne infrastrukture.

Prav razvojni projekti, možnost pridobivanja evropskih sredstev za njihovo izvedbo, so bili osrednji motiv za tokratno srečanje.

Evropski poslanec Franc Bogovič je županom podrobneje predstavil projekt Pametne vasi v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Gre namreč za področje, ki mu kot evropski poslanec posveča posebno pozornost.

Nastal je v želji krepitve podeželja z uporabo digitalnih tehnologij in inovacij. Primeri področij in aktivnosti v okviru projekta so tako:

  • Zaustavitev odhajanja mladih ljudi s podeželja;
  • Dolgotrajna oskrba starejših na podeželju;
  • Z mesti primerljiva kakovost storitev in gibanja;
  • Odpiranje delovnih mest 21. stoletja na podeželju;
  • Sodobna infrastruktura – prometna, okoljska, energetska, šolska, zdravstvena, socialna, storitvena (trgovine, pošte, banke …);
  • Sodobne širokopasovne povezave – temelj digitalizacije (4G, 5G, optika).

Pametna vas je torej pametno, privlačno in sodobno podeželje. »Danes odločamo o tem, v kakšni Sloveniji bomo živeli leta 2030,« je poudaril Franc Bogovič.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs pa jih je podrobneje seznanila s pripravo izredno pomembnega dokumenta za Slovenijo, Načrtom za okrevanje in odpornost, pri čemer se je osredotočila na vsebine, pomembnejše za občine. Načrt mora sicer skladno s smernicami Evropske komisije zagotoviti vsaj 37 odstotkov ukrepov za izpolnjevanje podnebnih ciljev in vsaj 20 odstotkov ukrepov za izpolnjevanje digitalnih ciljev. Področje odpornega pa so nato s preostalimi dobrimi 40 odstotki razdelili na zdravstvo kot prioriteta, socialno varstvo oz. dolgotrajno oskrbo, ter na trg dela in gospodarstvo. Ključna razvojna področja v načrtu so tako zeleni prehod, digitalna preobrazba, pametna, trajnostna in vključujoča rast ter zdravstvo in socialna varnost.

Drug pomemben dokument, tudi za občine, ki ga je mag. Monika Kirbiš Rojs predstavila županom, pa bo Operativni program Evropske kohezijske politike 2021-2027. Skladno z njim so prednostna področja, ki bodo gonilna sila naložb: pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe, bolj zelena, nizkoogljična Evropa, bolj povezana Evropa ter bolj socialna Evropa. Kako se torej lahko občine že sedaj čim bolj pripravimo za uspešno črpanje kohezijskih sredstev tudi na podlagi tega dokumenta.

Jana Roštan

Last modified: 22.03.2021

Comments are closed.

Skip to content