ŽUPANI 11 OBČIN PODPISALI KONZORCIJSKO POGODBO ZA IZVEDBO OPERACIJE »SMART Life«

12.03.2021

Župani občin Škofljica Ivan Jordan, Grosuplje dr. Peter Verlič, Ivančna Gorica Dušan Strnad, Ig Janez Cimperman in Dobrepolje Igor Ahačevčič so sklenili, da bi sodelovanje med občinami, ki v okviru Skupne občinske uprave 5G pokriva področja inšpekcijskega nadzorstva, redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite, vzpostavili še na področju digitalizacije občin, in tem namenom 3. februarja 2021 podpisali tudi pismo o nameri.

Občine namreč že ves čas povezujejo tudi razvojni projekti, medtem ko tudi nov instrument Evropske unije za okrevanje po pandemiji covid-19 »Next Generation EU« spodbuja naložbe v zeleno, digitalno in odporno Evropo, in kar je bilo poglavitno, napovedoval se je javni razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki je bil nato 12. februarja 2021 v Uradnem listu RS tudi objavljen.

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS« spodbuja občine k prijavi projektov, ki bodo predstavljali inovativne rešitve na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočili boljše upravljanje, boljše komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Vsebinska področja, ki jih naslavlja, pa so: upravljanje z viri in infrastrukturo, skrb za okolje, zdravo in aktivno življenje, mobilnost, logistika in transport, kultura, šport in turizem ter varnost in zaščita.

Ker verjamemo, da bo nas pet občin s prijavo na razpis uspešnejših, če bo konzorcij občin še širši, da bomo na razpisu dosegle boljši rezultat, če nas bo v prijavi sodelovalo še več, smo se za namen sodelovanja na razpisu odločile za širitev konzorcija občin.

In v četrtek, 11. marca 2021, so župani omenjenih občin, z izjemo Dobrepolja, ter župani občin Podčetrtek Peter Misja, Kamnik Matej Slapar, Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, Vrhnika Daniel Cukjati, Makole Franc Majcen, Vodice Aco Franc Šuštar in Šentjur mag. Marko Diaci podpisali konzorcijsko pogodbo za izvedbo operacije »SMART Life«.

11 občin je tako ustanovilo konzorcij, da bomo skupaj, z združenimi močmi, na javni razpis Pametna mesta in skupnosti kar najbolj uspešno prijavile projekt SMART Life – Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno in Trajnostno življenje.

Župan dr. Peter Verlič je ob podpisu pogodbe povedal: »Tole danes je naš prvi korak. Vsem se lepo zahvaljujem za pripravljenost in za odločitev, da gremo v razpis Pametna mesta skupaj, in na ta način našim občankam in občanom ponudimo čim boljše, pametne storitve. Mislim, da še niti ne vemo, kaj vse nam bo to sodelovanje prineslo.«

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa je povedal, da Skupna občinska uprava 5G temu področju že kar nekaj časa namenja veliko pozornosti, vlaga svoj čas in trud, zato verjame, da bo naša skupna prijava na razpis obrodila sadove.

Tudi ostali župani občin so poudarili, da verjamejo v dobro sodelovanje, v skupen uspeh za dobro občank in občanov vseh 11 občin.

Občina Grosuplje je bila sicer s pogodbo določena za vodilnega konzorcijskega partnerja ter kot vodilni konzorcijski partner med drugim pooblaščena za prijavo skupnega projekta SMART Life na javni razpis Pametna mesta in skupnosti.

Jana Roštan, Občina Grosuplje

Last modified: 12.03.2021

Comments are closed.

Skip to content