VODOVOD GORENJE BLATO

26.02.2021

Dne 25.2.2021 smo prejeli gradbeno dovoljenje št. 351-2327/2020-8 za novogradnjo 1. faze vodovoda, na območju naselja Gorenje Blato.  V izdelavi sta tudi PZI dokumentacija ter razpisna dokumentacija za pripravo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje prve faze, od centra do konca zgornjega dela naselja Gorenje Blato. S tem bo zagotovljena vodooskrba v delu naselja, ki se s pitno vodo oskrbuje iz smeri Ljubljane.

Last modified: 26.02.2021

Comments are closed.

Skip to content