USMERITVE ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI

26.02.2021

Zadnje mesece opažamo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v zabojnike na zbiralnicah (ekootokih). Poleg zabojnikov se nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje potrebno naročiti kosovni odvoz. Plastična embalaža, papir in karton so namesto v zabojnik odloženi poleg njega, kopičijo pa se tudi vrečke z odpadki, ki v zabojnike na ekootoku ne spadajo. Ko govorimo o zasmetenosti in nepravilnemu odlaganju odpadkov, se je stanje v preteklem letu poslabšalo, zato z vami delimo nekaj ključnih usmeritev, da do nepravilnosti ne bi več prihajalo.

Ekootoki so posebej urejeni prostori na javni površini, kamor lahko občani prinašajo ločene frakcije komunalnih odpadkov, ki ne spadajo v domače zabojnike.

V letošnjem letu bomo, skladno z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Škofljica, z ekootokov umaknili zabojnike za embalažo.
Vsa gospodinjstva imajo namreč na svojih zbirnih mestih lastne zabojnike za embalažo. Če zabojnik za embalažo ne zadostuje potrebam vašega gospodinjstva, lahko brez dodatnega plačila naročite večjega ali dodatnega. To storite tako, da izpolnite obrazec za sporočanje sprememb, ki je  dostopen na www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si v rubriki »Naročanje in obrazci« oziroma »Naročila«.  

Ekootoke bosta tako sestavljali dve vrsti zabojnikov, in sicer za papir in steklo.  

 

V zabojnik odlagamo:

V zabojnik ne spadajo:

POSEBNOSTI

Zabojnik za papir

·         časopise in revije,

·         zvezke in knjige,

·         prospekte in kataloge,

·         pisemske ovojnice,

·         pisarniški in ovojni papir,

·         papirnate nakupovalne vrečke,

·         kartonsko embalažo in lepenko.

·         kartonska votla embalaža tekočin ali t. i. tetrapak (ta spada med embalažo),

·         povoščeni in plastificirani papir, tapete in celofan (odložimo med preostale odpadke),

·         cigaretni zavojčki (spadajo med preostale odpadke),

·         higienski papir, papirnate brisačke, prtički, robčki ipd. (odložimo med biološke odpadke),

·         z živili pomazana ali prepojena papirnata in kartonska embalaža (spada med preostale odpadke).

Kartonaste škatle raztrgamo in zložimo, da zasedejo čim manj prostora. Z njih odstranimo lepilne trakove.

Če je revija zavita v plastično folijo, to odložimo v zabojnik z rumenim pokrovom.

Zabojnik za steklo

·         steklenice živil in pijač,

·         stekleno embalažo zdravil in kozmetike,

·         kozarce vloženih živil,

·         drugo stekleno embalažo.

·         okensko in drugo ravno steklo (oddamo ga v zbirnem centru),

·         neonske, halogenske in žarilne žarnic ter svetlobne cevi (spadajo v zbirni center)

·         avtomobilsko steklo (to in spodaj našteti odpadki spadajo med mešane komunalne odpadke);

·         ogledala, porcelan in keramika,

·         izdelki iz kristala in ekranskega stekla,

·         pleksi in karbonska stekla,

·         laboratorijska in ognjavarna stekla.

Stekleno embalažo vedno izpraznimo in ji odstranimo zamaške ali pokrovčke.

Kovinske pokrovčke odložimo v zabojnik za embalažo, plutovinaste zamaške pa v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano

Na podlagi 27. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Škofljica je za posameznika, ki odpadke odlaga poleg zabojnikov za zbiranje odpadkov, zagrožena globa v višini 200 evrov, za pravno osebo 1.000 evrov, za njeno odgovorno osebo 250 evrov, za samostojnega podjetnika posameznika ali zasebnika 750 evrov in njegovo odgovorno osebo 150 evrov. Nadzor nad izvajanjem določb odloka, za katere je predpisana globa za prekršek, opravlja Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave, občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ig in Dobrepolje .

Skladno s področno zakonodajo so pravne osebe (lokali, restavracije, trgovine…) dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže (plastične, kartonske, papirnate, steklene), ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti.

Večja količina odpadkov in zamenjava zabojnikov

V primeru večje količine bioloških in/ali mešanih komunalnih odpadkov, lahko presežek odpadkov zapakirate v 50- ali 100-litrske Vokine Snagine tipizirane vreče, katere na dan odvoza postavite zraven ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati 10 kilogramov. Vreče lahko naročite preko spleta (www.vsezaodpadke.si/vokasnaga).

Če velikost zabojnika ne ustreza več vašim potrebam, je možno naročiti večji ali dodatni zabojnik. Naročilo večjega/dodatnega zabojnika ne prinaša dodatnih stroškov, vendar je potrebno upoštevati ceno storitve odvoza, katera je odvisna od velikosti zabojnika.

Odvoz kosovnih odpadkov enkrat letno brezplačen

Odvoz kosovih odpadkov je potrebno naročiti prek posebne (spletne) naročilnice na www.mojiodpadki.si v rubriki Naročila. Izberete si datum znotraj razpisanega termina (med 15. aprilom in 31. majem ter med 1. oktobrom in 30. novembrom 2021). Ko v Voki Snagi prejmejo vaše naročilo, vas kontaktirajo dogovorijo za datum odvoza. Če imate v zvezi z odvozom kosovnih odpadkov kakšno vprašanje, nam lahko pišete na kosovni@vokasnaga.si.

Zbirni center Reber v Škofljici deluje po ustaljenem urniku

Odlaganje odpadkov je v zbirnem centru Reber za občane brezplačno, tam pa lahko oddate kosovne odpadke, pohištveni les, zeleni odrez (odpadki, ki nastajajo pri urejanju vrtov), plastično embalažo, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo, avtomobilske gume, stiropor in ovojno folijo iz kmetijske dejavnosti. Zbirni center je od 1. novembra do 31. marca odprt ob sredah med 14. in 16.30 uro ter ob sobotah med 9. in 12. uro, od 1. aprila do 31. oktobra pa ob sredah med 15. in 18. uro ter ob sobotah med 9. in 12. uro.

Občinska uprava in VOKA Snaga.

Last modified: 26.02.2021

Comments are closed.

Skip to content