SREČANJE ŽUPANJE IN ŽUPANOV 3A RAZVOJNE OSI, 19.2.2021

22.02.2021

V petek, 19.2.2021, je na Škofljici potekal sestanek županje in županov 3A razvojne osi. Osrednja tema sestanka so bile načrtovane investicije državnih cestnih in železniških infrastrukturnih projektov na območju 3A razvojne osi Ljubljana-Kočevje-državna meja z Republiko Hrvaško in priprava državnega prostorskega načrta za drugi tir železniške proge Ljubljana-Ivančna Gorica. Sestanka so se udeležili župani Občine Škofljica Ivan Jordan, Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, Občine Dobrepolje Igor Ahačevčič, Občine Loški Potok Ivan Benčina, Občine Ig Janez Cimperman, Občine Kostel Ivan Črnkovič, Občine Bloke Jože Doles, Občine Velike Lašče dr. Tadej Malovrh, Občine Sodražica Blaž Milavec, Občine Ribnica Samo Pogorelc, županja Občine Osilnica Alenka Kovač, podžupan Občine Kočevje Gregor Košir ter državni svetnik in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Na sestanku je bila prisotna tudi podžupanja Občine Škofljica Maja Novak, ki je zbranim predstavila načrtovane cestne in železniške infrastrukturne projekte na območju Občine Škofljica, ki bi razbremenili cestni promet celotne regije.

Na sestanku so bili za stalne predstavnike občin 3A razvojne osi izvoljeni župan Občine Škofljica Ivan Jordan, Občine Grosuplje dr. Peter Verlič ter Občine Ribnica Samo Pogorelc. Župani 3A razvojne osi so sprejeli sklep, da je takojšnje umeščanje trase obvoznice Škofljica in njena izgradnja absolutna prioriteta. Hkrati od pristojnega ministrstva pričakujejo, da se bodo trajnostni državni infrastrukturni projekti umeščali v prostor v soglasju s lokalnimi skupnostmi, v želji po iskanju najboljših rešitev.

Last modified: 22.02.2021

Comments are closed.

Skip to content