SREČANJE ŽUPANOV OBČIN SOU 5G V ZVEZI Z OBJAVLJENIM JAVNIM RAZPISOM “JR PMIS”

17.02.2021

V sredo, 17. februarja 2021, so se v Družbenem domu Grosuplje srečali župani občin Škofljica Ivan Jordan, Grosuplje dr. Peter Verlič, Ivančna Gorica Dušan Strnad, Ig Janez Cimperman in Dobrepolje Igor Ahačevčič. Sestanka so se prav tako udeležili podžupan Občine Ig Anton Modic, direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar in Jasmina Selan iz Skupne občinske uprave 5G.

Župani občin Skupne občinske uprave 5G so se namreč že v začetku februarja odločili, da bi sodelovanje med občinami, ki v okviru skupne občinske uprave pokriva področja inšpekcijskega nadzorstva, redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite, vzpostavili še na področju digitalizacije občin in s tem namenom podpisali pismo o nameri.

Občine namreč že ves čas povezujejo tudi razvojni projekti, medtem ko tudi nov instrument Evropske unije za okrevanje po pandemiji covid-19 »Next Generation EU« spodbuja naložbe v zeleno, digitalno in odporno Evropo, ki bo bolje pripravljena na današnje in prihodnje izzive, ravno pred kratkim, v petek, 12. februarja 2021, pa je bil objavljen tudi napovedani in že težko pričakovani javni razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«. Prav ta javni razpis je bil tudi povod za tokratno srečanje županov.

Zbrane sta uvodoma pozdravila župan dr. Peter Verlič, ki je zbranim zaželel dobrodošlico v Grosupljem z željo, da bo naša prijava na javni razpis uspešna, predvsem pa da bodo inovativne rešitve, ki se jih bomo lotili, v kar največjo korist občankam in občanom, ter Jasmina Selan, ki pa je predlagala, da se kar podrobneje osredotočijo na samo vsebino razpisa, pregledajo katera vsebinska področja bi nas najbolj zanimala in prediskutirajo morebitna vprašanja v zvezi z njim.   

Namen javnega razpisa je sicer pospešiti uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, boljše komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Vsebinska področja, ki jih razpis naslavlja, so:

  1. Upravljanje z viri in infrastrukturo,
  2. Skrb za okolje,
  3. Zdravo in aktivno življenje,
  4. Mobilnost, logistika in transport,
  5. Kultura, šport in turizem,
  6. Varnost in zaščita.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 8 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6,4 milijone evrov.

Last modified: 17.02.2021

Comments are closed.

Skip to content