OBČINE SOU 5G PODPISALE PISMO O NAMERI – SODELOVANJE NA PODROČJU DIGITALIZACIJE

03.02.2021

Občine SOU 5G podpisale Pismo o nameri za vzpostavitev sodelovanja tudi na področju digitalizacije občin

Skupna občinska uprava občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ig in Dobrepolje je s svojim delovanjem pričela 1. januarja 2020, področja, na katerih smo občine združile svoje delovanje, pa so: inšpekcijsko nadzorstvo, redarstvo, notranja revizija, varstvo okolja, urejanje prostora in civilna zaščita.

Sodelovanje občin na omenjenih področjih se je izkazalo kot zelo uspešno in po dobrem letu uspešnega delovanja SOU 5G smo se odločile, da svoje sodelovanje vzpostavimo še na področju digitalizacije občin, in sicer z namenom zagotavljanja sodobnih javnih storitev. To bo za občane in podjetja pomenilo večje zadovoljstvo pri uporabi javnih storitev ter hkrati za občinske uprave, javne zavode in podjetja učinkovitejše delo, pa tudi prihranke in nove prihodke, ki bodo usmerjeni v povečanje dobrobiti vseh na področju lokalne skupnosti.

V sredo, 3. februarja 2021, so tako župani omenjenih občin, Ivan Jordan, dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič, v ta namen podpisali tudi Pismo o nameri.

Občine za namen uresničevanja tega skupnega projekta razpolagamo z opremo, znanjem, izkušnjami ter človeškimi in drugimi viri, ki zagotavljajo zasnovo, razvoj in upravljanje rešitev s področja digitalizacije občin.

Za financiranje projekta pa bomo poleg izvirnih lastnih sredstev poskušale pritegniti tudi sredstva EU strukturnih skladov ter drugih internacionalnih in nacionalnih virov financiranja, predvsem pa predvidenega javnega razpisa z naslovom »Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti«, ki ga ima v kratkem namen razpisati Ministrstvo za javno upravo.

Podpisnice s strani SOU 5G k sodelovanju pri projektu vabimo tudi ostale občine, ki menijo, da bi s takim projektom na področju digitalizacije občin tudi njihovim občanom in gospodarstvu omogočili večje zadovoljstvo pri uporabi sodobnih javnih storitev.

Last modified: 03.02.2021

Comments are closed.

Skip to content