10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFLJICA (22.12.2020)

24.12.2020

V torek, 22.12.2020, je ob 18. uri potekala 10. redna seja Občinskega sveta Občine Škofljica. Seja se je zaradi epidemiološkega stanja v Sloveniji izvedla s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije preko aplikacije Zoom.

Občinske svetnice in svetniki so na seji obravnavali 7 točk, katere so tudi potrdili.

Dnevni red in sklepi so bili naslednji:

  1. Sprejem dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 9. redne seje.
  3. Sprejeta sta bila proračuna za leti 2021 in 2022. V letu 2021 se predvideva 12.191.243,48 EUR prihodkov, v letu 2022 pa 10.654.560,08 EUR.
  4. Tehnični popravek Odloka o turistični taksi v Občini Škofljica: nova številka posebnega podračuna za nakazila promocijskih taks.
  5. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leti 2021 in 2022.
  6. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v letu 2021: cena ostane nespremenjena, 18,82 EUR na efektivno uro, uporabniki plačajo 5,71 EUR, razliko subvencionira občina.
  7. Sklep o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani: potrjenih je bilo 8 kandidatov, od tega 2 za sodnika porotnika za mladoletnike. Sodnike porotnike bo izmed predlaganih kandidatov imenoval predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Občini Škofljica pripada skupaj 5 mest, od tega 1 za sodnika porotnika za mladoletnike.
  8. Pobude in vprašanja. 

Last modified: 23.12.2020

Comments are closed.

Skip to content