9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFLJICA (1. 12. 2020)

03.12.2020

V ponedeljek, 1.12.2020, je ob 18. uri potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Škofljica. Seja se je zaradi epidemiološkega stanja v Sloveniji izvedla s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije preko aplikacije Zoom.

Občinske svetnice in svetniki so na seji obravnavali 9 točk, katere so tudi potrdili.

Dnevni red je bil naslednji:

  1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje;
  2. Potrditev zapisnika 8. redne seje;
  3. Predlog Odloka o proračunu Občine Škofljica za leti 2021 in 2022, z vsemi sestavinami;
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Škofljica – skrajšani postopek;
  5. Sklep o ceni programa za predšolsko varstvo –Vrtec Škofljica;
  6. Sklep o določitvi točke za NUSZ za leto 2021;
  7. Sklep o predlogu kandidata predstavnika občin Ljubljanske urbane regije (LUR) v Razvojni svet LUR 2021-2027;
  8. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Lanišče;
  9. Pobude in vprašanja.

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETI 2021 IN 2022:

Občinski svet Občine Škofljica je na 9. redni seji, dne 01. 12. 2020 sprejel sklep, da predstavlja predlog proračunov za leti 2021 in 2021, z obveznimi sestavinami, ustrezno podlago za nadaljnjo obravnavo.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBDELAVI DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI ŠKOFLJICA:

Občinski svet Občine Škofljica je na 9. redni seji dne, 1. 12. 2020, sprejel Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

SKLEP O CENI PROGRAMA ZA PREDŠOLSKO VARSTVO – VRTEC ŠKOFLJICA:

Občinski svet Občine Škofljica, je na 9. redni seji, dne 01. 12. 2020, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica.

SKLEP O DOLOČITVI TOČKE ZA NUSZ ZA LETO 2021:

Občinski svet Občine Škofljica je na 9. redni seji, dne 1.12.2020, potrdil vrednost točke za izračun NUSZ za leto 2021 in sicer v višini 0,00155 € za stavbna zemljišča pravnih oseb ter 0,00319 € za stavbna zemljišča fizičnih oseb.

SKLEP O PREDLOGU KANDIDATA PREDSTAVNIKA OBČIN LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (LUR) V RAZVOJNI SVET LUR 2021-2027:

Občinski svet Občine Škofljica je na 9. redni seji, dne 1. 12. 2020, sprejel sklep, da se za člana Razvojnega sveta LUR 2021 – 2027 kot predstavnik občine Škofljica predlaga: Ivan Jordan, župan, Ahlinova ulica 1, 1291 Škofljica.

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. LANIŠČE:

Občinski svet Občine Škofljica je na 9. redni seji, dne 1. 12. 2020, sprejel sklep, da se ukine status javnega dobra na naslednji nepremičnini s parc. št.: – 2357/5 k.o. 1697 – Lanišče

Last modified: 03.12.2020

Comments are closed.

Skip to content