SKLEP O AKTIVIRANJU OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE

23.10.2020

Zaradi aktiviranja državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma nalezljive bolezni pri ljudeh in zaradi razglašene epidemije, se dne 19.10.2020 ob 17. uri, aktivira občinski Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Škofljica.

Občinski načrt zaščite in reševanja se aktivira v celoti. 

Last modified: 23.10.2020

Comments are closed.

Skip to content