SAMODEJNE MERILNE NAPRAVE LAVRICA IN PIJAVA GORICA

05.10.2020

Spoštovani,

v okviru skupne občinske uprave (SOU 5G), petih sosednjih občin, kjer med drugim deluje tudi medobčinsko redarstvo, s sedežem v Grosuplju, je bilo v projektu izboljšanja prometne varnosti že pred časom predvidena postavitev ohišij za samodejne merilne naprave. Glavni cilj postavitve ohišij je umiritev in zmanjšanje hitrosti v okolici osnovnih šol, vrtcev in šolskih poti.

V sled tega so pooblaščeni izvajalci tudi na območju Občine Škofljica postavili dve ohišji in sicer na Pijavi Gorici in Lavrici. Obe ohišji, ki omogočata meritve hitrosti s samodejno merilno napravo sta postavljeni v naselju, kjer je že vrsto let predpisana omejitev hitrosti na 50 km/h. Ker skozi strnjena naselja, torej tudi mimo ohišij za SMN, v Občini Škofljica dnevno prevozi cca 18 tisoč vozil, vse udeležence v prometu naprošamo k upoštevanju predpisanih pravil in s tem večje prometne varnosti.

Upravljalec stacionarnih radarjev je medobčinsko redarstvo, s sedežem: Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.

MEDOBČINSKO REDARSTVO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE – 5G

Last modified: 09.10.2020

Comments are closed.

Skip to content