OTVORITEV IGRIŠČA NA ORLAH

09.09.2020

Pretekli torek, 1. septembra, smo na Orlah otvorili novo igrišče. Otvoritev je potekala v manjšem obsegu v prisotnosti Ivana Jordana, župana Občine Škofljica, predstavnikov vaškega odbora Orle, članov PGD Orle, občinske uprave ter vaščanov Orl.

Otvoritev je vodila vaščanka Orl ter članica občinske uprave Darinka Černe, za popestritev programa je z recitacijo poskrbela Ema Grzetič, vaščanke in vaščane pa so, poleg župana Ivana Jordana, nagovorili tudi poveljnik PGD Orle Damjan Jarc, nekdanji predsednik vaške skupnosti Andrej Mlakar in sedanji predsednik vaške skupnosti Orle Adnan Tiganj.

Ivan Jordan, župan Občine Škofljica: »Na občini se po najboljših močeh trudimo izvajati investicije glede na prioritete in razporediti sredstva po vse krajih in na različnih področjih. Zaradi izjemne rasti prebivalstva povezanega s priseljevanjem, moramo večino svojih sredstev in moči usmeriti v zagotavljanje prostorov za izobraževanje in varstvo otrok. Kljub temu, pa nismo pozabili tudi na vse ostala področja in vasi, ki prav tako potrebujejo našo pozornost. Veseli smo, da danes skupaj z vami praznujemo zaključek, kar nekaj investicij na Orlah, ki bodo izboljšale kvaliteto bivanja vaščanov. Tudi v času karantene, ki je za nami, se na občini nismo ustavili in tako v tem času na Orlah zaključili kar tri projekte.

Zaradi goste poseljenosti in bližine hiš, je bil na Orlah otežen promet. Kljub strnjenosti in na prvi pogled nemogoči rešitvi, smo sprejeli izziv in naredili novo križišče, cesto z javno razsvetljavo v vrednosti 47.500 evrov.

Na vrhu liste prioritet je bil tudi vodovod na Orlah. Po daljšem dogovarjanju in pogajanjih smo vas uspeli povezati z ljubljanskim vodovodom in tako izboljšati kvaliteto vode. Dela pa tu niso bila končana. Zaradi višinske razlike in večjega števila prebivalcev, stari vodohran ni več zadostoval potrebam in smo pretekli mesec končali z izgradnjo novega vodohrana s hidropostajo, ki bo kmalu pričel z delovanjem. Vodohran je bil velika investicija, v višini kar 550.000 evrov, od tega pa smo uspeli pridobiti 440.000 evrov nepovratnih kohezijskih sredstev.

Osnovni razlog za investicijo gradnje športnega igrišča je bilo pomanjkanje zunanjih športnih površin in urejenega vaškega jedra na Orlah. Ker so Orle gosto poseljen kraj, je bil prvi korak do uresničitve zastavljenega cilja, določitev umestitve igrišča. Temelje projekta smo tako zastavili že leta 2014 z prvim odkupom dveh hiš nasproti Gasilnega doma. Nadaljevali smo z izdelavo projektov za oporni zid, ki je bil resnično velika in zahtevna investicija. Sledilo je dolgotrajno pridobivanje gradbenega dovoljenja, prilagajanje konture zidu ter projektne dokumentacije in decembra 2019 končno podpisali pogodbo za izvedbo opornega zidu. Po izgradnji le-tega smo nadaljevali z asfaltiranjem površine, postavitvijo ograj, otroških igral, košev za košarko, nogometnih golov, klopic in pitnika za vodo. Slabo leto po začetku gradbenih del je pred nami novo, moderno večnamensko igrišče. Projekt same izgradnje igrišče je vreden 238.000 evrov, od tega je bilo kar 180.000 evrov sofinanciranih s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Verjamem, da bo igrišče prineslo veliko veselih spominov in trenutkov ne le vaščanom, temveč tudi obiskovalcem iz sosednjih krajev, saj so Orle priljubljena izletniška točka. Samo športno igrišče nudi možnost kvalitetnejše izrabe prostega časa tako mladim kot starejšim. Služilo bo tudi kot prireditveni prostor ter poligon za izvajanje gasilskih vaj.«

Iskrene čestitke ter veselo in srečno uporabo novega igrišča želimo vsem vaščankam in vaščanom, ter obiskovalcem na Orlah!

*Otvoritev igrišča na Orlah je potekala v skladu z navodili NIJZ.

Last modified: 09.10.2020

Comments are closed.

Skip to content