1. ŠOLSKI DAN NA OŠ ŠKOFLJICA

07.09.2020

Letošnji prvi šolski dan je, v danih okoliščinah, zagotovo še bolj poseben in poln veselja. Veseli smo, da smo lahko tudi letos, tako kot vsa leta do sedaj, poleg vseh ostalih učencev v šolo na prvi šolski dan pospremili tudi prvošolčke.

Ivan Jordan, župan Občine Škofljica, je na prvi šolski dan tako obiskal Osnovno šolo Škofljica in njeno podružnično šolo na Lavrici.

Letos smo v Osnovno šolo Škofljica sprejeli kar 165 prvošolcev, in sicer na OŠ Škofljica 80, na podružnični šoli Lavrica 78 ter na podružnični šoli Želimlje 7.

Ivan Jordan, župan Občine Škofljica: »Ob začetku novega šolskega leta želim vsem učenkam in učencem, učiteljem in staršem veliko uspeha, novega znanja in modrosti, predvsem pa malo strpnosti v danih razmerah in predvsem obilo zdravja. Veseli me, da je Osnovna šola Škofljica, kljub težkim okoliščinam uspešno zaključila preteklo šolsko leto in verjamem, da bo tako tudi v novem šolskem letu, ki je pred nami.«

Last modified: 09.10.2020

Comments are closed.

Skip to content