UREDITEV IN DELOVANJE LOKALNE TRŽNICE ŠKOFLJICA

27.08.2020

Projekt nove tržnice Škofljica, na lokaciji v centru Škofljice, te dni dobiva končno podobo.

Otvoritev je predvidena konec meseca septembra 2020.

Projekt tržnica se v pretežni meri izvaja s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi, v okviru EU sklada Leader Las, Sožitje med mestom in podeželjem.

Škofljica in Lavrica sta naselji v občini Škofljica, ki imata najhitreje rastoče priselitve v Sloveniji. Hitremu porastu števila prebivalcev pa ni enakovredno sledilo tudi oblikovanje ponudbe in storitev za prebivalce. Kljub posameznim poskusom v preteklosti v omenjenih naseljih nismo imeli lokalne tržnice. Veseli nas, da se bo s projektom tržnice Škofljica spodbudilo in omogočilo oblikovanje nove potrošniške miselnosti, ki ceni lokalno, tradicionalno in družbeno odgovorno ravnanje do okolja in človeka in skrajšuje dobavne verige. Na tržnici je predvidenih šest prodajnih mest, na katerih bodo prodajalci, proizvajalci in lokalni pridelovalci.

Ureditev in delovanje tržnice Škofljica spodbuja krepitev podjetniške miselnosti, konkurenčnosti in ustvarjanje dodane vrednosti. Lokalna tržnica bo služila kot platforme za ozaveščanje in informiranje lokalnih prebivalcev za uporabo lokalnih virov in za zdrav način življenja.

Last modified: 09.10.2020

Comments are closed.

Skip to content