UREDITEV ŠPORTNIH POVRŠIN, CESTE IN VODOHRANA V NASELJU ORLE

03.08.2020

Na Orlah bo v kratkem končana ureditev novih športnih površin, zaključena pa so bila dela na cesti ter zgrajen vodohran. 

Osnovni razlog za investicijo gradnje športnega igrišča je pomanjkanje zunanjih športnih površin za potrebe krajanov in športnih društev. Samo športno igrišče daje možnosti kvalitetnejše izrabe prostega časa mladih in tudi starejših, ki so do sedaj morali za svoje športna udejstvovanja obiskati prostore v urbanih središčih. Igrišče bo služilo tudi kot prireditveni prostor za lokalna društva in klube. Izgradnja, ureditev je obsegala izgradnjo opornega zidu, asfaltiranje površine, postavitev ograje, v kratkem pa bo postavljena tudi oprema (igrala, koši, goli, klopce, pitnik za vodo…). Na zemljišču bo na severnem delu postavljeno igrišče za mali nogomet in igrišče za ulično košarko.

Projekt je sofinanciran s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Last modified: 09.10.2020

Comments are closed.

Skip to content