OBVESTILO UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA: NUJNE UPRAVNE STORITVE

21.05.2020

Upravna enota Ljubljana je do preklica zaprla krajevne urade

Krajevni urad Škofljica tako, od 13. 3. 2020 do nadaljnjega, ne more zagotavljati uradnih ur. 

Neodložljive upravne storitve lahko opravite na Sektorju za upravne notranje zadeve v Ljubljani, Tobačna ulica 5, v času uradnih ur.

Hkrati vse uporabnike upravnih storitev pozivamo, da omejijo morebitne obiske na naši upravni enoti in presodijo o nujnosti upravnih storitev.

Hvala za razumevanje.

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA

Adamič-Lundrovo nab. 2, 1000 Ljubljana
T: 01 306 30 00 F: 01 306 31 02
E: ue.ljubljana@gov.si
www.upravneenote.gov.si/ljubljana/

Last modified: 09.10.2020

Comments are closed.

Skip to content