Sklic 2.dopisne seje

11.03.2020

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZDAJANJU OBČINSKEGA GLASILA

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V NAJEM ALI ZAKUP – skrajšani postopek

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2019 IN PLAN DELA ZA LETO 2020

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE

Last modified: 28.07.2020

Comments are closed.

Skip to content