marec, 2020 Archive

Seje občinskega sveta

Sklic 8. redne seje, 12.3.2020

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 19. člena Statuta Občine...

12.03.2020

Read More

Seje občinskega sveta

Sklic 2.dopisne seje

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZDAJANJU OBČINSKEGA GLASILA PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI...

11.03.2020

Read More