Sklep o prenehanju velike požarne ogroženosti

 

Na podlagi Razglasa Uprave RS za zaščito in reševanje z dne 12. 4. 2017 in Odloka o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanje in pomoči v Občni Škofljica  (Ur. list RS št. 53/12), izdajam

 

 

SKLEP

 

o prenehanju velike požarne ogroženosti  naravnega okolja

z dnem 12. april 2017,

 

razglašene 12. aprila 2017

na območju občine Škofljica.

  

 

 

 

                                                                       Občina Škofljica

                                                                                            Ivan JORDAN, župan

 

Navodilo kako ravnamo ob požaru v naravi. 

 

Arhiv novic