IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE 2016/17


 

V sklopu zimske službe se opravljajo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah, te pa nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice in drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

 

Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opraviti pravočasno, v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest - poglavje 14 - zimska služba (Ur. list RS, št. 62/1998, 38/2016), Zakona o cestah (Ur. List RS št. 109, z dne 30.12.2010 in sprejetimi spremembami in dopolnitvami) in Odlokom o izvajanju zimske službe v Občini Škofljica (Ur. List RS št. 7/99).

Pomembna novost, ki s tiče vseh, ki pozimi vozijo po cestah s klancem nad 10 odstotkov: odslej se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig. Prej je moral vzdrževalec tovrstne klance nujno plužiti.

 

Posebej velja opozoriti glede pravila o pluženju, kot ga predvideva pravilnik: prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil."

 

Zimska služba oz. zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih; je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi posebej in zelo dobro pripraviti.

 

Zimska služba je namenjena zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja.

 

ODSTRANJEVANJE SNEGA V OBČINI ŠKOFLJICA

 

Odstranjevanje snega z voznih površin v Občini Škofljica  se prične takrat, ko je višina snega na cestišču  od 10 –15  cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil in se izvaja na podlagi občinskega Odloka o izvajanju zimske službe.   V izjemnih primerih, po predhodnem dogovoru in nalogu odgovornega, oz. nadzornega delavca naročnika del, se lahko odstranjevanje snega prične, ko višina zapadlega snega ne presega 10 cm. To je predvsem takrat, ko so napovedane obilnejše in neprekinjene snežne padavine ali v situaciji, ko je sneženje povsem prenehalo in s samim soljenjem ne dosežemo pričakovanega učinka.

POLEDICA

 

Poledica nastane zaradi podhladitve cestišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja, oziroma  žleda.

 

Število akcij posipanja ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavinami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo (tudi sneg se topi), ponoči pa zmrzuje. Zato o dežurne ekipe stalno opravljajo nadzor (v dnevnem in nočnem času) nad stanjem vozišč, posebej kritičnih odsekov, ki so jim znani iz dolgoletnih izkušenj in rednih pregledov . To velja predvsem za mostove, ostre krivine, večje strmine, senčne odseke, (posebej v gozdovih in ob vodotokih ali področjih kjer prihaja do  dnevnega prelivanja  vode), cestne prehode .

Na cestah, oziroma odsekih cest, kjer se poledica pojavlja pogosteje, se posipanje opravi že ob napovedi možnosti nastanka poledice.

 

                                                                                                 Občina Škofljica

                                                                                                 Režijski obrat

P.S.:

Občani lahko dobijo brezplačno 1 vrečo soli za posipanje

zaledenelih dvorišč in klančin v Poslovnem času Občinske uprave.

Arhiv novic